Merhaba, Cephekirala.com web sitemize hoş geldiniz.

Haritada İlanlar

 • (Ek:3) •CEPHEKİRALA.COM - KULLANICI (ÜYE), HİZMET ŞARTLARI

  1. CEPHEKİRALA.COM HİZMETLERİ

  1.1. "Cephekirala.com", "ÜYE"lik/İlan Kayıt onayı ve işleminden sonra "ÜYE"ye ait ilan kaydını "CEPHEKİRALA.COM VERİTABANI"na yüklenen içeriklerin "KULLANICILAR" tarafından “PORTAL” üzerindeki arayüzler kullanılmak suretiyle "CEPHEKİRALA.COM VERİTABANI" üzerinden sorgulanabilmesini ve “PORTAL” üzerinden "Cephekirala.com"a ait arayüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

  1.2. "Cephekirala.com", "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “PORTAL” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde "ÜYE"lerine; ilanlarını yayımlama, bina reklam cephelerini kiralamaya sunma, reklama uygun bina cephesi sorgulama/arama, teklif alma ve verme, kiralama işlemini gerçekleştirme, kiralama bedellerini tahsil etme, kiralatma, "KULLANICILAR" ve/veya "ÜYE"lerle çeşitli kanallar üzerinden (Örn. Kısa mesaj, elektronik posta, “PORTAL” dahilinde mesaj iletme v.b.) haberleşmede bulunma gibi işlemleri “PORTAL” dahilinde yapabilecekleri ortamı sunmaktadır.

  1.3. "Cephekirala.com", "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nde işbu sözleşme ile (Reklam cephesi kiraya veren)’den almış olduğu yetki ile kendisine ait Cephekirala.com “PORTAL” web sitesi üzerinde, kiralık reklam cephesi ilanları hazırlar ve yayımlar. Yayınlanmış ilanlardan sağlamış olduğu yeni (Reklam Veren) web site kullanıcı ziyaretçilerine kiralama/kiralatma hizmeti vererek (Reklam Cephesi Kiraya Veren)’e ve kendisine kazanç elde etmek.

  1.4. "Cephekirala.com" tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler "Cephekirala.com" tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen "Cephekirala.com"un yetkisi dahilindedir. "Cephekirala.com" bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

  2. CEPHEKİRALA.COM PORTALI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

  2.1. "KULLANICILAR" yalnızca hukuka uygun amaçlarla “PORTAL” üzerinde işlem yapabilirler. "KULLANICILAR"ın ve "ÜYE"lerin, “PORTAL” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

  2.2. “PORTAL”, "ÜYE"ler tarafından "CEPHEKİRALA.COM VERİTABANI"na yüklenen "İÇERİK"lerin "KULLANICI"lar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "Cephekirala.com", "KULLANCI"lar tarafından görüntülenen "İÇERİK"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu "İÇERİK"ler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

  2.3. "KULLANICI" “PORTAL” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Cephekirala.com" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

  2.4. “PORTAL” dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden; "ÜYE"ler tarafından oluşturulan ilanlardan ve "İÇERİK"lerden dolayı "Cephekirala.com"un, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Cephekirala.com" çalışanlarının, şubelerinin ve yöneticilerinin, "Cephekirala.com" yetkililerinin sorumluluğu bulunmamaktadır.

  2.5. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, "Cephekirala.com"a “PORTAL” dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Cephekirala.com", "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler tarafından "Cephekirala.com"a iletilen veya “PORTAL” üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

  2.6. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, “PORTAL” dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Cephekirala.com"’un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

  2.7. "Cephekirala.com", “PORTAL” dahilinde sunulan hizmetleri ve “PORTAL” dahilinde erişilen "İÇERİK"leri içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Cephekirala.com", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

  2.8. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, "Cephekirala.com"un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Cephekirala.com" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Cephekirala.com" tarafından yapılabilir. "Cephekirala.com" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği "KULLANICI" veya "ÜYE"ye aittir.

  2.9. "KULLANICI"lar, “PORTAL” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden eden "ÜYE" veya "Cephekirala.com"un ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

  2.10. "Cephekirala.com", “PORTAL”’ üzerinden "KULLANICILAR" veya "ÜYE"ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "ÜYELİK SÖZLEŞME"leri hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Cephekirala.com" aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, “PORTAL”nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

  2.11. “PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde "CEPHEKİRALA.COM VERİTABANI"ndan bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak "CEPHEKİRALA.COM VERİTABANI"ndan yoğun şekilde bilgi çeken kişiler T.C.K. Mad. 243 (1)’deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak "Cephekirala.com", tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.

  2.12. “PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya "Cephekirala.com"un yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "Cephekirala.com’un gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

  2.13. “PORTAL” üzerinden yayınlanan ilanların, "CEPHEKİRALA.COM ARAYÜZÜ"nün "Cephekirala.com"in yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

  2.14. ”PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü "İÇERİK"in "Cephekirala.com’in yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce "Cephekirala.com”  sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.

  2.15. ”PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen ilanlarda yer alan kişisel veriler hiçbir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve "Cephekirala.com”un yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez.

  2.16. "CEPHEKİRALA.COM VERİTABANI" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen "Cephekirala.com”un yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

  3. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

  Bu “PORTAL” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “PORTAL”nin (sınırlı olmamak kaydıyla "CEPHEKİRALA.COM VERİTABANI", "CEPHEKİRALA.COM ARAYÜZÜ", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Cephekirala.com"un telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) ""Cephekirala.com"'a ait ve/veya "Cephekirala.com" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "KULLANICI"lar, "Cephekirala.com" hizmetlerini, "Cephekirala.com" bilgilerini ve ""Cephekirala.com"un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Cephekirala.com"in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde "Cephekirala.com" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Cephekirala.com"un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

  İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dahilinde "Cephekirala.com" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Cephekirala.com"; "Cephekirala.com" hizmetleri, "Cephekirala.com" bilgileri, "Cephekirala.com" telif haklarına tabi çalışmaları, "Cephekirala.com" ticari markaları, "Cephekirala.com" ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.