Merhaba, Cephekirala.com web sitemize hoş geldiniz.

Haritada İlanlar

İş yerlerine tabela, reklam pano, levha vb. asmayanlar ile ½ metrekareye kadar olan ışıksız tabela asanların ilan ve reklam vergisi mükellefiyetiKonuyla ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 2 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Sirkülerinde 

 Gerçek veya tüzel kişilerden,  

- Herhangi bir ilan ve reklam yapmayan, herhangi bir levha, tabela vb. asmamış olanlar ile

- İş yerlerinin içine veya dışına ½ metrekareyi aşmayan ve iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ışıksız levhaları asanların,

İlan ve reklam vergisi mükellefiyeti bulunmadığı belirtilmiştir.
 
Bu nedenle; yukarıda belirtilen kişilerin ilan ve reklam vergisi beyannamesi vermesine gerek bulunmamakta olup bu kişiler adına herhangi bir ilan ve reklam vergisi tarhiyatı da yapılmayacaktır.
 
İlgili sirküler metnine aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilirsiniz.
 

Belediye Gelirleri Kanunu Sirküleri/4

Bilindiği üzere, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, ilan ve reklam vergisine tabidir. Söz konusu verginin mükellefi de yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar da dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir. İlan ve reklam vergisi, mükellefler tarafından ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar beyan edilerek tahakkuk ettirilerek beyanname verme süresi içinde ödenir. 
 
Tabela vergisi dahilin de bulunan birkaç durum belirtmek gerekirse;
İlan ve Reklam amacıyla dağıtılan broşür, duvar takvimi, biblolar veya benzerleri.
Çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamlar.
Işıklı veya projeksiyonlu ve elektronik kayan yazılı ilan reklamlar.