Cephekirala.com

Buradasınız: Anasayfa GİZLİLİK POLİTİKASI

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI:

Cephekirala.com, "Portal"ından Kullanıcıları tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, Üyeleri ile yaptığı "Cephekirala.com Üyelik Sözleşmesi" ile sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden, eklerden (Ek:3) •CEPHEKİRALA.COM - REKLAM CEPHESİ KİRAYA VEREN (ÜYE), HİZMET VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ, (Ek:4) •CEPHEKİRALA.COM - REKLAM VEREN (ÜYE), HİZMET VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ, belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve "Portal"da çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Cephekirala.com, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunau kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Üyelik veya "Portal" üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Cephekirala.com, 'a vermeleri gerekmektedir. Cephekirala.com, Cephekirala.com, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri Cephekirala.com veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Cephekirala.com tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Cephekirala.com "portal"ı üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Cephekirala.com ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, " Cephekirala.com Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Cephekirala.com "Portal"ı dâhilinde başka sitelere link verebilir. Cephekirala.com, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kişisel bilgileriniz; kişi isim-soyisim, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. Cephekirala.com, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini Cephekirala.com 'un işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda Cephekirala.com, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

  • Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
  • Cephekirala.com'un kullanıcılarla akdettiği "Cephekirala.com Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
  • Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
  • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

Cephekirala.com, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

KAYIT, KULLANICI HESAPLARI, ŞİFRELER VE GÜVENLİK:

Yeni Kayıt Talebi / İşbu Sözleşme İstek Formunu dolduran kullanıcılarımız üye kaydı yapmış sayılmaz, buna bağlı gönderdiğimiz "Cephekirala.com" işbu sözlemesini okuyup imza altına aldıktan sonra bu belgeyi yetkili noter tarafından onaylatılır, daha sonra yeni üye kaydı "Cephekirala.com" site yönetimi tarafından yapılır. ve kullanıcıya e-posta ile üyelik bilgilerini gönderir. "Cephekirala.com" üyelik bilgilerini üçüncü kişilere dağıtmaz/paylaşmaz.

Eğer bu hizmetlerden işvereniniz hesabına kullanıyorsanız, bu kullanım şartlarını onun adına kabul etmeye yetkili olduğunuz varsayılacaktır. işbu sözleşme evrak işlemlerinin ancak noter huzurunda sizin adınıza düzenlenmiş vekalet belgesi ile imza altına alınabilir. Şifreniz veya şifrelerinizi gizli tutmakla mükellefsiniz. Ayrıca, sizin hesabınız ile yapılan bütün işlemlerden tamamıyla sorumlu olduğunuzu da peşinen kabul ve teyit etmiş olursunuz.

ZİYARETÇİ HARİTASI

Şimdi ilan verin. Cephekirala.com'da İlanınız Yayınlansın. Ücretsiz ilan kaydı için tıklayın.

Bağlan